Loodgieter werkzaamheden


In ons vak wordt onder loodgieterwerkzaamheden eigenlijk alles verstaan wat met water, gas, riool, ventilatie of verwarming te maken heeft. Voor het overzicht hebben wij onder diensten toch een verdeling gemaakt in de verschillende disciplines die wij beheersen.

Onder loodgieterwerk verstaan wij hier het onderhouden, repareren, aanpassen en vernieuwen van uw water-, gas- of vuilwaterafvoerinstallatie.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier